Your Fit Program

Webová aplikace ve formě interaktivních formulářů, které šetří čas a zefektivňují práci fitness trenérům při tvorbě cvičebních a nutričních plánů. V náhledu vidíte výslednou grafickou úpravu plánů.